Perfil professional

Foto_EstherFerrerSóc l’Esther Ferrer Pont, una biòloga amb més de 20 anys d’experiència en consultoria ambiental.

Durant més de 15 anys vaig desenvolupar la meva tasca professional a l’empresa Taller d’Enginyeria Ambiental, SL, on vaig ser responsable de projectes i estudis en la Divisió de Medi Ambient.

El juny del 2013 vaig iniciar un projecte professional propi, amb la marca La segla. Col·laboro habitualment amb l’equip de consultoria ambiental Minuartia i amb el despatx d’arquitectura Massó-Rimblas, especialitzat en projectes d’espai públic. També col·laboro amb altres despatxos de consultoria i d’arquitectura, com Interlands, Ciutat i territori, SL., Planas Esquius & Segatti, SCP i l’Estudi Xavier Mayor et al., SL.

La meva experiència es centra en la realització dels següents tipus d’estudis i projectes:

Avaluació ambiental estratègica de plans de desenvolupament territorial i urbanístic i plans sectorials.
• Estudis d’anàlisi ambiental i territorial aplicats a la planificació i a la gestió d’espais naturals.
Estudis d’impacte ambiental de projectes i activitats.
Estudis d’impacte i integració paisatgística.
• Projectes de restauració ambiental d’àmbits fluvials, entorns costaners i àrees degradades.
• Projectes d’ordenació i disseny d’espais verds públics: parcs urbans, camins de ronda, camins fluvials, passejos marítims, etc.
Direcció ambiental d’obres, proposta de mesures correctores i disseny i execució de programes de vigilància ambiental.
Auditories ambientals municipals, Plans d’acció local per a la sostenibilitat de Municipis, i implementació d’Agendes 21 Locals.
• Coordinació de processos d’informació pública i de Participació Ciutadana.