Infraestructura Verda Urbana

La infraestructura verda urbana està formada pel conjunt d’espais verds urbans (parcs i jardins, carrers arbrats, però també els espais naturals peri-urbans, els cursos fluvials,  les platges, els horts urbans, els solars no urbanitzats, les cobertes i murs verds, etc.) que aporten serveis ambientals o serveis ecosistèmics essencials per la societat, com ara els serveis ecològics pròpiament dits (la biodiversitat i la connectivitat amb els espais naturals propers), els serveis de regulació (la millora de la qualitat de l’aire i de regulació de la temperatura, entre altres) i els serveis socials o culturals (que ofereixen oportunitats per dur a terme activitats d’esport, de gaudi del paisatge, d’educació ambiental, etc). Tot plegat, la infraestructura verda urbana permet millorar la qualitat de vida de les persones.

Entre els projectes relacionats amb la infraestructura verda urbana en els quals hem col·laborat es citen els següents:

– Assessorament en matèria de sostenibilitat ambiental i biodiversitat en el “Projecte executiu del Parc de Mas Ravetllat, (Districte d’Horta-Guinardó, Barcelona)”, per a l’Ajuntament de Barcelona. Col·laboració amb la UTE PLANAS ESQUIUS SEGATTI SCP & INGENIEROS ASOCIADOS SA. 2017.

– Elaboració de la Memòria Ambiental del “Projecte urbà de l’espai lliure de la Plaça de Les Glòries Catalanes de la ciutat de Barcelona “Canòpia Urbana”, per a l’Ajuntament de Barcelona. Col·laboració amb l’ESTUDI XAVIER MAYOR ET AL SL., per a la UTE AGENCE TER & ANA COELLO & al. 2017.

– Redacció dels “Projectes executius per a la millora i la connectivitat del Parc Fluvial de l’Anoia. Àmbits del riu Anoia i de les rieres d’Òdena, Castellolí i Güells”, per a la MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE LA CONCA D’ÒDENA. 2015-2016.

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *