Sin categoría

Manteniment de les obres del Projecte de recreació de llacunes costaneres al Delta de l’Ebre

El Projecte de recreació de llacunes costaneres a la finca del Violí (“Projecte corresponent a les actuacions C4 i C5 a realitzar a l’àmbit de l’Alfacada dins del Projecte LIFE 09/NAT/ES/000520, a l’actuació El Violí, al terme municipal de Sant Jaume d’Enveja. Text Refós”) preveu diverses actuacions de manteniment, amb l’objectiu d’afavorir la implantació de la vegetació i corregir possibles deficiències en el seu desenvolupament. Així, en el marc del Contracte de Direcció de les obres que tenim amb l’INCASòL, i durant tot l’any 2016, estem duent a terme el control de les actuacions següents:

  • Regs de manteniment de les unitats arbòries i arbustives plantades a la zona del bosc de ribera i entorns dels miradors: 800 àlbers (Populus alba), 300 salzes (Salix alba), 120 pollancres (Populus nigra), 50 freixes (Fraxinus angustifolia), 320 tamarius (Tamarix africana i Tamarix canariensis) i 160 unitats arbustives de sosar (Atriplex halimus i Artemisia gallica).
  • Eixarcolats (desherbats i refeta d’escocells) en els arbres i arbusts plantats, i sega de males herbes en els marges de camins, bosc de ribera i zona d’aparcament.
  • Tractament fitosanitari preventiu de l’eruga del pollancre (Paranthrene tabaniformis), mitjançant la col·locació de paranys amb feromones

img-20160721-wa0023IMG-20160609-WA0016 (más…)