Archivo Autor: lsadmin_02

Direcció de les obres de recuperació dels sistemes naturals dels rius Ondara i Cercavins

El mes de juliol de 2018 vam iniciar els treballs de Direcció de les obres corresponents al “Projecte de recuperació dels sistemes naturals de l’àmbit fluvial dels rius Ondara i Cercavins (TTMM de Granyanella, Tàrrega i Verdú). Mesures correctores i compensatòries del regadiu del Sistema Segarra-Garrigues. Declaració d’Impacte Ambiental, 2010”, en el marc de l’encàrrec fet per part d’Infraestructures.Cat a Iplan Gestión Integral, SL.

Es tracta d’un projecte de restauració fluvial promogut pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i per Infraestructures.Cat, i que s’emmarca en les mesures compensatòries del Projecte de regadiu i concentració parcel·lària del Segarra – Garrigues. El Projecte fou redactat a l’abril de 2017 per l’empresa EGAM (Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental, SL.). Les obres han estat executades per la UTE formada per les empreses Arico Forest, SL., Drim, Medio Ambiente, SL i Fundació Viver de Bell-lloc.

L’àmbit de les actuacions comprèn el tram mig del riu Ondara, en una longitud de 12,17 km, i 3,3 km de longitud del riu Cercavins. Es tracta de dos cursos fluvials pertanyents a la conca del riu Segre, i que es troben en el límit amb l’espai del PEIN “Granyena”, inclòs a la Xarxa Natura 2000.

(más…)

Presentació del projecte “El Violí” al congrés EPCN8

El passat 24/05/2018 vam assistir al 8è Congrés European Pond Conservation Network Workshop (EPCN8: Xarxa Europea per a la Conservació de Llacunes), que enguany es va celebrar al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, per presentar els resultats de l’execució i el seguiment del Projecte de recreació de llacunes costaneres a la finca El Violí, propera a la llacuna de l’Alfacada, al Delta de l’Ebre (vegeu comunicació sencera al següent enllaç:EPCN8_El Violí_Blog)

 

Les actuacions desenvolupades s’emmarquen en el Projecte Delta Lagoon (LIFE 96/NAT/ES/00520), cofinançat per la Unió Europea, el Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient, la Generalitat de Catalunya (a través de l’IRTA, l’INCASÒL, el Parc Natural del Delta de l’Ebre i Forestal Catalana) i la Fundació Catalunya La Pedrera.

La segla, juntament amb l’equip Massó-Rimblas, hem estat els redactors del projecte executiu i la Direcció d’obra, per encàrrec de l’INCASÒL.

L’objectiu principal del projecte és la conversió d’uns antics arrossars en hàbitats de llacunes costaneres (HIC 1150*), vegetació de sòls salins del litoral (HIC 1310*, HIC 1410,HIC 1420, HIC1430, etc.) i boscos de ribera (HIC 92A0 i 92D0), mitjançant la remodelació topogràfica del terreny i l’aportació d’aigua. Les principals actuacions desenvolupades han consistit en l’excavació del terreny per a configurar dues noves llacunes – de 8 ha de superfície total-, l’execució de les infraestructures de regulació hidràulica i la creació d’una explanada que acollirà un bosc de ribera. També s’han creat diversos itineraris i equipaments per a l’ús públic de l’espai. El nou sistema de llacunes s’alimenta d’una captació principal d’aigua procedent del riu Migjorn, i d’una connexió secundària al canal de l’Alfacada. Un sistema de comportes permet regular l’entrada i els nivells d’aigua a l’interior del sistema, d’acord amb els objectius de gestió de la biodiversitat que es plantegin en cada moment.

Les obres es van executar entre els mesos d’agost i desembre de 2015 (amb una segona fase a la tardor de 2016). En conjunt, s’han recuperat 64 ha de llacunes i altres hàbitats propis de les zones costaneres.

Entre els anys 2016 i 2018, l’IRTA ha dut a terme el seguiment de la qualitat de les aigües superficials; els valors enregistrats es troben dins dels rangs habituals en aigües costaneres, amb una elevada variabilitat estacional en els nivells d’aigua, oxigen dissolt i TOC.

Des de la segla hem fet el seguiment de la implantació de la vegetació. Els nous gradients de disponibilitat hídrica han permès crear les condicions necessàries per al desenvolupament dels principals hàbitats objectiu (HIC 1150*, HIC1310* i HIC1410) així com de d’altres comunitats vegetals pròpies de sòls salins i lleugerament nitròfils. La major part d’aquestes formacions, tanmateix, es troben en un estadi inicial de maduresa, i la seva evolució dependrà de la gestió que es faci de l’espai.