Activitat any 2018

Activitat professional desenvolupada a l’any 2018

Avaluació ambiental de plans i projectes

  • Elaboració dels Documents urbanístics i ambientals del “Pla especial urbanístic autònom per al desenvolupament del Parc Fluvial a les rieres d’Òdena, Castellolí i Güells”, per a la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD). Co-autora, juntament amb en Pere Massó Suaz, arquitecte, i l’equip Massó-Rimblas-La Segla. L’objectiu del Pla és ordenar urbanísticament l’àmbit necessari per a la creació d’una xarxa de camins propers a les rieres d’Òdena, Castellolí i Güells, potenciant el seu ús pedestre, i que mantindran una coherència conceptual amb el conjunt de les Vies Blaves Barcelona. El Pla abasta una superfície total de 21,22 ha, i uns 18,7 km de longitud de camins fluvials. Fou aprovat definitivament pel Conseller de Territori i Sostenibilitat en data 25 de febrer de 2019.
  • Elaboració de la “Memòria Ambiental del Projecte Executiu de la Reforma del local en planta baixa de l’edifici situat al C/Reina Amàlia, 38, al Barri del Raval, al districte de Ciutat Vella”, en el marc del contracte entre Cristina Ferreres López, arquitecta, i Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A (BIMSA). L’objectiu de la Memòria Ambiental és identificar i valorar els impactes ambientals que es poden generar durant l’execució de les obres com a conseqüència de la implementació del projecte i del posterior desenvolupament de l’activitat, i alhora definir les mesures encaminades a prevenir, minimitzar o reduir l’impacte ambiental i social que aquestes puguin ocasionar. Novembre de 2018.

Projectes d’espai públic i projectes de restauració i millora de l’entorn natural

  • Redacció del “Projecte executiu de la Via Blava Anoia. Fase 1”, per encàrrec de l’Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona. Co-autora, juntament amb en Pere Massó Suaz, arquitecte, i l’equip Massó-Rimblas-La Segla. El principal objectiu del projecte és definir les actuacions necessàries per executar un camí continu i proper al riu Anoia, entre els nuclis de Jorba i La Pobla de Claramunt. Aquest camí, d’un recorregut total de 19 km, formarà part del Projecte Vies Blaves Barcelona. El Projecte també defineix actuacions per a la recuperació d’hàbitats de ribera i la millora de l’espai fluvial, i preveu els elements necessaris per garantir-ne l’ ús públic i per divulgar els seus valors ambientals, paisatgístics i patrimonials. Novembre de 2018.
  • Elaboració del “Pla de gestió de residus de l’abocador incontrolat de la finca municipal situada al paratge de Terramala, al T.M.de Palau-Saverdera”, per a l’Ajuntament de Palau-Saverdera. L’objectiu principal del Pla és quantificar i caracteritzar els residus i materials abocats de forma incontrolada en una finca municipal de 1,5ha, definir una proposta per a la seva retirada i gestió en centres autoritzats, i quantificar els costos globals de l’actuació. Novembre de 2018.
  • Col·laboració en l’estudi de “Restauració de la connectivitat ecològica en cursos tributaris el tram final del Besòs”, en el marc del contracte signat entre Minuartia i Barcelona Regional. Els treballs desenvolupats han consistit en l’avaluació del potencial de la riera Seca i la riera de Caldes com a corredors ecològics per a la fauna, del seu potencial per a la recuperació dels hàbitats, i en la formulació de propostes de restauració d’hàbitats. Juliol de 2018.

Direcció i vigilància ambiental d’obres

  • Direcció de les obres del “Projecte de recuperació dels sistemes naturals de l’àmbit fluvial dels rius Ondara i Cercavins. TTMM de Granyanella, Tàrrega i Verdú. Mesures correctores i compensatòries del regadiu del sistema Segarra-Garrigues. Declaració d’Impacte Ambiental 2010”, per a Infraestructures.Cat. L’àmbit de les actuacions comprèn el tram mig del riu Ondara, en una longitud de 12,17 km, i 3,3 km de longitud del riu Cercavins. L’objectiu principal del projecte és incrementar la riquesa biològica i la qualitat paisatgística dels trams fluvials esmentats, millorar la seva capacitat de drenatge i resoldre algunes problemàtiques detectades. Treballs realitzats en el marc del contracte amb Iplan Gestión Integral, SL. Data d’inici: juliol de 2018. Termini d’obres: 10 mesos.
  • Responsable de la Vigilància ambiental de les obres del “Projecte d’urbanització de la línia elèctrica subterrània-aèria de 25 kv de 2 circuits i 6.017 metres, des de la S.E. Vandellòs fins al sector residencial Camí de la Porrassa i al SAE les Tàpies II, al terme municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant”, per a l’Institut Català del Sòl (INCASOL). Les tasques a desenvolupar s’emmarquen en els procediments per al seguiment ambiental d’obres del Sistema de Gestió Ambiental de l’Incasòl. Data d’inici: setembre de 2018. Termini d’obres: 8 mesos.