Activitat any 2017

Principals treballs desenvolupats l’any 2017:

Avaluació ambiental de plans i projectes

  • Documents urbanístics i ambientals del “Pla especial urbanístic autònom per al desenvolupament del Parc Fluvial a les rieres d’Òdena, Castellolí i Güells”, per a la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD), amb l’equip Masso-Rimblas.
  • Document Ambiental i Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística del “Projecte de recuperació de l’antic camí de la Vinya d’en Xirau a Portbou (Alt Empordà, Girona)”, per al Consorci del Port de Portbou, amb l’equip Masso-Rimblas.

Projectes de paisatge i espai públic

  • Assessorament en matèria de sostenibilitat ambiental i biodiversitat en el “Projecte executiu del Parc de Mas Ravetllat, (Districte d’Horta-Guinardó, Barcelona)”, per a l’Ajuntament de Barcelona. Col·laboració amb la UTE PLANAS ESQUIUS SEGATTI SCP & INGENIEROS ASOCIADOS SA.
  • Elaboració de la Memòria Ambiental i de l’Estudi de Gestió de Residus del “Projecte urbà de l’espai lliure de la Plaça de Les Glòries Catalanes de la ciutat de Barcelona “Canòpia Urbana”, per a l’Ajuntament de Barcelona. Col·laboració amb l’ESTUDI XAVIER MAYOR ET AL SL., per a la UTE AGENCE TER & ANA COELLO & al.

Estudis específics

  • Estudi dels efectes del canvi climàtic en el Montseny: diagnosi, impactes i vulnerabilitats. LIFE Clinomics. Acció A1, per a l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic. Col·laboració amb l’equip de Minuartia.
  • Projecte estratègic de sostenibilitat i viabilitat de models alternatius de les mesures de prevenció d’incendis que recull la Llei 5/2003 de l’obligació de l’autoprotecció front a incendis forestals i l’adaptació al canvi climàtic, per a la Diputació de Girona. Col·laboració amb l’equip de Minuartia.