Manteniment de les obres del Projecte de recreació de llacunes costaneres al Delta de l’Ebre

El Projecte de recreació de llacunes costaneres a la finca del Violí (“Projecte corresponent a les actuacions C4 i C5 a realitzar a l’àmbit de l’Alfacada dins del Projecte LIFE 09/NAT/ES/000520, a l’actuació El Violí, al terme municipal de Sant Jaume d’Enveja. Text Refós”) preveu diverses actuacions de manteniment, amb l’objectiu d’afavorir la implantació de la vegetació i corregir possibles deficiències en el seu desenvolupament. Així, en el marc del Contracte de Direcció de les obres que tenim amb l’INCASòL, i durant tot l’any 2016, estem duent a terme el control de les actuacions següents:

  • Regs de manteniment de les unitats arbòries i arbustives plantades a la zona del bosc de ribera i entorns dels miradors: 800 àlbers (Populus alba), 300 salzes (Salix alba), 120 pollancres (Populus nigra), 50 freixes (Fraxinus angustifolia), 320 tamarius (Tamarix africana i Tamarix canariensis) i 160 unitats arbustives de sosar (Atriplex halimus i Artemisia gallica).
  • Eixarcolats (desherbats i refeta d’escocells) en els arbres i arbusts plantats, i sega de males herbes en els marges de camins, bosc de ribera i zona d’aparcament.
  • Tractament fitosanitari preventiu de l’eruga del pollancre (Paranthrene tabaniformis), mitjançant la col·locació de paranys amb feromones

img-20160721-wa0023IMG-20160609-WA0016A principis del mes de maig es va detectar un problema de fitotoxicitat en els arbres plantats, probablement degut a un excés de salinitat del sòl (les terres que configuren el bosc de ribera procedeixen de l’excavació per a la formació de les llacunes, en uns terrenys molt propers al nivell freàtic). Per tal de contrarestar aquests efectes, durant tota la primavera i l’estiu s’han intensificat els regs amb aigua dolça, amb resultats clarament positius.

Els nivells d’aigua de les noves llacunes s’han regulat mitjançant l’obertura de la comporta que comunica amb el Canal de l’Alfacada (la qual disposa de reixes anti-cargol poma), fet que ha permès el desenvolupament de vegetació helofítica (canyís i boga, principalment) en els marges i a les illetes centrals. A l’estiu ja s’hi ha pogut observar diverses espècies d’ocells, com ara flamencs (Phoenicopterus ruber), cames-llargues (Himantopus himantopus), martinets blancs (Egretta garzetta) i perdius de mar (Glareola pratincola), entre altres.

IMG_0590img_1543

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *