Projecte del Parc Fluvial de l’Anoia

A finals del mes de gener de 2016 vam fer entrega del “Projecte executiu per a la millora i la connectivitat del Parc Fluvial de l’Anoia” a la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena. L’equip redactor del Projecte ha estat dirigit per na Esther Ferrer Pont i en Pere Massó Suaz. Per part de la MICOD, ha estat supervisat pels equips tècnics dels Ajuntaments de Jorba, Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí, La Pobla de Claramunt, Òdena i Castellolí.

IMG_7728_CMB

Riu Anoia. Meandre del Molí del Boix

El projecte s’ha estructurat en 3 àmbits: riu Anoia, riera d’Òdena i riera de Güells.

Les actuacions proposades al riu Anoia es preveu que es pugui desenvolupar en el marc del Projecte de Vies Blaves, endegat per part l’Àrea de Turisme de la Diputació de Barcelona, i en el qual es volen recuperar més de 300 km de camins fluvials al llarg del riu Llobregat i de les rieres Anoia i Cardener. El nostre Projecte, doncs, constituirà la Fase 1 de la Via Blava del riu Anoia.

Les actuacions que es proposen en els 3 àmbits esmentats són les següents:

Actuacions per a la recuperació d’una xarxa de camins fluvials: el projecte defineix una xarxa de camins paral·lels als cursos fluvials esmentats, amb un recorregut total de 29,3 Km (18,5 km al llarg del riu Anoia, 7,3 Km a la riera d’Òdena i 3,5 km al torrent de Güells). Es planteja un camí fluvial continu, d’ús principalment no motoritzat, i connectat amb la xarxa de camins rurals de la conca. S’han definit fins a 20 tipologies constructives de camins, en funció de l’estat actual de cada tram i de les característiques de l’entorn immediat. En termes generals, s’ha donat prioritat a les tipologies de disseny de tipus “tou” (amb preferència per paviments de terra compactada), l’ús de tècniques de bioenginyeria, i de materials reciclats. En els punts de creuament del camí amb els cursos hídrics s’han projectat guals transitables (6 nous guals al riu Anoia, 7 a la riera d’Òdena i 1 a la riera de Güells), a banda de millorar les característiques constructives dels guals existents.

IMG_8564

Riera d’Òdena.

 – Actuacions de millora ambiental i paisatgística. Es proposa la recuperació ambiental i paisatgística de diversos àmbits de ribera, mitjançant el desmantellament d’hortes i construccions il·legals, la recuperació geomorfològica dels terrenys i la revegetació amb espècies pròpies dels hàbitats de ribera. Es preveu la recuperació de més de 7,3 ha, repartides en 12 Zones de Recuperació de l’Espai Fluvial (8 al riu Anoia i 4 a la riera d’Òdena). També es proposen plantacions de millora paisatgística en trams de camí propers a zones industrials o altres activitats. En conjunt, es preveu plantar més de 2.790 arbres de ribera, 7.840 arbusts i unes 1.300 unitats de jonquera.

Actuacions de millora de l’accessibilitat al riu des de la ciutat: S’han identificat els principals punts d’accés a l’àmbit fluvial des dels nuclis urbans, els quals constitueixen les “portes d’entrada” al riu. En alguns d’aquests accessos s’han plantejat actuacions específiques, amb l’objectiu de millorar la transició entre l’espai urbà i el fluvial (substitució de paviments, elements acompanyants, plantacions, senyalització, etc.).

IMG_8498

Camí del Castell de Castellolí

Actuacions de divulgació dels valors ambientals, paisatgístics i culturals de l’espai. S’han identificat les fites de referència del Parc Fluvial, entre els quals s’inclouen punts d’interès geològic (per exemple, els badlands), així com els diversos elements de valor patrimonial (molins fariners i paperers, masies, sèquies, ponts, recloses, etc.). Per tal de potenciar el seu valor i divulgar-ne l’interès, es projecten 11 nous miradors paisatgístics (8 en l’àmbit del riu Anoia, 2 a la riera d’Òdena i 1 al Castell de Castellolí) i es presenta una proposta de senyalètica amb més de 95 elements de senyalització. S’utilitzarà el model de senyalètica implantat per la Diputació de Barcelona en els itineraris de l’entorn natural, el qual consta de senyals direccionals i de plafons informatius. També s’inclou senyalització de seguretat (en tots els punts de creuament amb els cursos d’aigua) i cartells de restricció de pas de vehicles a motor (en trams d’ús exclusivament pedestre).

A finals del mes de juny d’enguany es preveu que puguem fer entrega d’un projecte similar a la riera de Castellolí, un dels afluents principals del riu Anoia.

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *