Fase final de les obres del Projecte de recreació de llacunes costaneres al Delta de l’Ebre

A finals del mes d’octubre del 2015 es van completar els treballs d’excavació de les dues noves llacunes, les quals ocupen una superfície total d’unes 8,2 ha, i disposen de 3 petites illes centrals. La terra procedent de l’excavació s’ha aprofitat per a la configuració d’una plataforma de terres paral·lel al riu Migjorn, en la qual es recuperarà un bosc de ribera, així com d’unes motes de protecció en el perímetre de la finca, l’objectiu de les quals és evitar l’afecció a les parcel·les agrícoles adjacents.

IMG_9397IMG_9371

IMG_9168IMG_9187

IMG_9478Durant el mes de novembre s’han iniciat les estructures que permetran la connexió del nou sistema de llacunes amb el riu Migjorn i amb el canal de l’Alfacada. Aquestes estructures estan formades per una comporta de regulació (de tipus guillotina) i diversos tubs de drenatge soterrats, els quals s’obren als canals d’alimentació de les llacunes. La regulació dels nivells d’aigua de les llacunes es realitzarà mitjançant un sistema combinat de comportes de tipus guillotina i de tipus “trastellador”: les comportes de guillotina evitaran l’entrada massiva d’aigua des del riu (o des del canal de Migjorn) quan s’assoleixi nivells excessivament elevats (que suposarien la inundació del tot el sistema); les comportes trastellador, per contra, evitaran la sortida d’aigua del sistema en els moments en què el nivell de l’aigua del riu sigui molt baix, i alhora permetran la regulació dels nivells d’aigua d’ambdues llacunes de forma independent.

DurIMG_9421ant el mes de novembre, així mateix, s’ha executat la zona d’aparcament de vehicles, i s’ha completat la xarxa de camins peatonals que permetran l’accés als miradors i a l’observatori faunístic.

En el mes de desembre es preveu que es puguin completar els acabats finals de camins, així com les plantacions d’espècies pròpies dels boscos de ribera. Està prevista la plantació de 800 àlbers (Populus alba), 300 salzes (Salix alba), 120 pollancres (Populus nigra) i 50 freixes (Fraxinus angustifolia). També es plantaran 320 tamarius (Tamarix africana i Tamarix canariensis) i 160 unitats arbustives pròpies del sosars (Atriplex halimus i Artemisia gallica). A les vores dels canals es plantaran 60 unitats de lliri groc (Iris pseudacorus). A banda de les plantacions de restitució del bosc de ribera, també es preveuen plantacions de tipus paisatgístic, en els miradors i prop dels camins.

En el mes de desembre, finalment, també està prevista la construcció de l’observatori faunístic (emplaçat a l’extrem sud-oest de la llacuna 1) i la instal·lació dels diversos elements de senyalització i mobiliari (inclosa la configuració d’una petita zona de pic-nic en la zona del bosc). D’altra banda, un cop s’hagin completat les obres de connexió amb el riu Migjorn i amb el canal de l’Alfacada es podran obrir les comportes corresponents, i iniciar l’ompliment de les llacunes.

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *