Direcció de les obres del projecte de recreació de llacunes al Delta de l’Ebre

El 22 de juliol hem signat l’acta de replanteig de les obres del “Projecte corresponent a les actuacions C4 i C5 a realitzar a l’àmbit de l’Alfacada dins del Projecte LIFE 09/NAT/ES/000520, a l’actuació El Violí, al terme municipal de Sant Jaume d’Enveja. Text Refós”.

En aquest acte han estat presents el Sr. Lluís Bilurbina Albafull, en representació de l’INCASÒL, la Sra. Esther Ferrer i Pont, com a Directora de les Obres, el Sr. Julio-Ramón Franch Noche, com a Coordinador de Seguretat i Salut, i el Sr. Jordi Caballer i Estrada, en representació de l’empresa CONTREGISA-A3K SERVEIS I OBRES S.L., adjudicatària de les obres. La Direcció Mediambiental recau en l’empresa Limonium, SL.

Durant les primeres setmanes del mes d’agost s’estan duent a terme els treballs d’esbrossada de les zones on s’ubicaran les llacunes de nova creació, així com dels espais en els quals es recrearà la franja de bosc de ribera, els camins peatonals i les motes de protecció perimetral.

Cartell d'Obra "El Violí"IMG_8667

Supervisió de la retirada de <em>Cortaderia selloana</em> a la finca "El Violí"Dins dels treballs d’esbrossada s’ha dut a terme la retirada i transport a abocador de diversos exemplars de Cortaderia selloana, una espècie al·lòctona de caràcter invasor. Aquest treballs s’han realitzat seguint les indicacions dels tècnics del Parc Natural del Delta de l’Ebre i de la Fundació Catalunya-La Pedrera, per evitar la dispersió de llavors.

En aquests període també s’ha iniciat l’enderroc de diversos elements existents dins la finca (canaletes, arquetes, passos sota camins, pous de registre, etc.). Els materials recuperats es duran a un abocador legalitzat.

Finalment, també s’està preparant la futura zona d’aparcament, propera a la carretera de Migjorn. Aquesta zona es condicionarà com a zona d’instal·lacions mentre durin les obres.

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *