Projecte de recreació de llacunes costaneres al Delta de l’Ebre

El Febrer de 2015 hem presentat a l’Institut Català del Sòl (INCASOL) el “Projecte corresponent a les actuacions C4 i C5 a realitzar a l’àmbit de l’Alfacada dins del Projecte LIFE 09/NAT/ES/000520, a l’actuació El Violí, al terme municipal de Sant Jaume d’Enveja. Text Refós”. El Projecte proposa la conversió d’uns antics arrossars de la finca denominada “El Violí” (d’unes 63,7 ha de superfície) en hàbitats de llacunes costaneres i en bosc de ribera, així com en l’adequació d’itineraris i equipaments mediambientals per potenciar l’ús públic de l’espai. Les actuacions contribuiran a incrementar la superfície d’hàbitats d’interès en el conjunt del Delta de l’Ebre i a millorar la qualitat ambiental i paisatgística de l’entorn.

PDVBLGBSWPEYROTK_2

 

 

 

 

 

El projecte s’emmarca en un conjunt d’actuacions proposades a l’entorn de les llacunes de l’Alfacada i la Tancada, al Delta de l’Ebre (Tarragona), les quals compten amb el suport del Programa LIFE& Natura & Biodiversity de la Unió Europea, el qual té per objecte millorar les condicions hidrològiques i ecològiques d’ambdues llacunes, desenvolupar programes de monitoratge per al seguiment de diversos paràmetres ambientals, i potenciar l’ús públic dels espais, tot fent-lo  compatible amb la conservació del seus valors naturals. El projecte està cofinançat per la Unió Europea, per la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), i per l’INCASÒL. La Direcció del Projecte LIFE recau en l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). També hi col·laboren el Parc Natural del Delta de l’Ebre i la Fundació Catalunya La Pedrera.

Les principals actuacions que es projecten són les següents:

  1. 031_actuacionsConfiguració de dues llacunes costaneres, de contorn irregular i amb una superfície total d’unes 8,2 ha, excavades en el terreny actual.
  2. Configuració d’un sistema de canals d’alimentació de les llacunes, connectats amb el riu Migjorn i amb el canal de l’Alfacada mitjançant sifons, i que permetran regular el nivell d’aigua diins de l’espai, i forçar la seva renovació quan sigui necessari. Aquests sifons comptaran amb sistemes de comportes manuals.
  3. Recreació d’una franja de bosc de ribera en el límit de llevant de la finca, mitjançant la configuració d’una petita mota de terrenys no inundables i la plantació d’unitats d’àlbers (Populus alba) i altres espècies característiques dels levées del tram final del riu Ebre.
  4. Configuració de motes de protecció en el perímetre de la finca, amb l’objectiu d’evitar el soscavament dels camins agrícoles i canals de desaigua perimetrals a la mateixa.
  5. Definició d’una xarxa de camins peatonals i zones d’ús públic. Es preveu una longitud d’uns 2.240 metres lineals de senders peatonals, dels quals uns 1.280 metres estaran adaptats al trànsit rodat (per a situacions d’emergència i manteniment)
  6. Configuració d’una zona d’aparcament, integrada en el bosc de ribera de nova creació.
  7. Instal·lació d’elements de senyalització i informació sobre els valors ambientals de l’espai, així com dels recorreguts d’interès faunístic i paisatgístic.
  8. Construcció d’un observatori ornitològic i de dos apantallaments de fusta per a l’observació d’aus.

Les obres està previst que s’iniciïn a l’estiu de 2015, i tindran una durada aproximada de 4 mesos.

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *